مسکن املاک پرند-بنگاه پرند-آپارتمان پرند- مسکن مهر پرند
قانون تجارت و دلالی

قانون تجارت دلالی یا حق العمل کاری

بنابراین دلال فقط یک واسطه است و حدود عملیات محدود معرفی کردن طرفین معامله به یکدیگر بوده و ضامن اجرای معامله نیست. عنوان دلال به کسانی تعلق میگیرد که واسطه معاملات بین تجار می باشند ولی اگر معامله ای برای غیر تاجر انجام دهد با این که معامله مزبور از لحاظ طرفین معامله تجارتی محسوب نمی‌شود عمل دلالی تجارتی محسوب می‌شود.

تماس با ما