مسکن املاک پرند-بنگاه پرند-آپارتمان پرند- مسکن مهر پرند
انتخابات شورا شهر پرند

شورای شهر پرند

در این مقاله باهم مباحثه میکنیم و نگاهی میکنیم به اینکه کاندیداهای عزیز با توجه به این موضوع که سوابق همکاران قبلی آنها بد بوده و همگی زندانی شدند و از آنجایی که هر عقل سلیمی از چنین پستی که اینقدر خطر ناک است که ممکن است کار آدم به به زندان بیفتد فرار میکند ولی ۱۰۰ و خورده ای انسان دلسوز با هزینه شخصی با تبلغات آنچنانی قصد نشستن بر صندلی دارند که نفر قبلی که روی آن نشسته بود حال روی تخت زندان مینشیند !!

تماس با ما